Το αληθινό ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού

Το ευαγγέλιο είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, οτι έκανε Αύτος στον σταύρο και ότι κάνει Αύτος μέσα και διαμέσου μας. Όλα όσα είναι ο Χριστός και όλα όσα έκανε είναι τα καλύτερα νέα που κάποιος θα μπορούσε ποτέ να ακούσει σε αυτή τη ζωή. Δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει καμία καλή είδηση ​​για μάς, σε αυτή τη ζωή, που θα μπορούσε να συγκριθεί με το ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι αλήθεια, δεδομένου ότι δεν υπάρχει τίποτα ή κάποιος που θα μπορούσε να συγκριθεί με τον Ιησού Χριστό.

Ίσως αναρωτιέστε γιατί είναι καλή είδηση ​​ αυτό που έκανε και αύτο που είναι ο Χριστός για μάς; Λοιπόν, όλα όσα είναι και όλα όσα έκανε, είναι και τα έκανε όλα για μάς. Το ευαγγέλιο είναι καλά νέα προς εμάς δεν είναι καλα έργα από εμάς. Δεν είναι αυτό που κάνουμε, αλλά ότι Αυτός έκανε. Κήρυγμα που μας λέει να γίνουμε, να κάνουμε για το Θεό δεν είναι το κήρυγμα του ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Τέτοιο κήρυγμα είναι απαραίτητο μόνο για να αντιληφθούμε την έλλειψη μας και τι ανικανότητα μας στο να είμαστε και να κάνουμε αύτα που ο Θεός απαιτεί από μας. Εμείς ποτέ δεν θα πρέπει να σκεφτούμε ότι θα μπορούσαμε ποτέ να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Θεού δεδομένου ότι μια τέτοια σκέψη θα μας οδηγούσε στο να περιφρονήσουμε το ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Βλέπετε, τα καλά νέα είναι ότι ο Ιησούς Χριστός είναι για μας ότι δεν θα μπορούσαμε ποτέ να είμαστε και έκανε για μας και κάνει διαμέσου μας αυτό που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να κάνουμε. Αν νομίζουμε ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Θεού, τότε δεν υπάρχει χώρος μέσα μας για το ευαγγέλιο.

Ο Θεός μας αγάπησε και έδωσε για μας Υιό Του τον Ιησού Χριστό. Αυτο είναι το καθαρό ευαγγέλιο. Αν προσθέσουμε ή αφαιρέσουμε κάτι από αυτό θα το νοθεύσουμε. Μπορεί να μοιάζει με αυτό, αλλά δεν θα είναι το αληθινό ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού.

Πίστη και αποδοχή του ευαγγελίου είναι το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε, τίποτα άλλο. Ο Ιησούς Χριστός δόθηκε από τον Θεό Πατέρα, για να Τον πιστεύψουμε και να Τον λάβουμε,τίποτα άλλο.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s