Κηρύξατε τον Ιησού Χριστό

Πιστεύω ότι υπάρχει μόνο ένα μήνυμα που μπορεί να οδηγήσει σε πραγματική άγια ζωή και αγιασμό και αυτό είναι ο Ιησούς Χριστός.

Θα έλεγα ποιμένες κηρύξατε τον Ιησού Χριστό…το ευαγγέλιο της χάριτος…το σταυρό.

Το μήνυμα που μας οδήγησε στην σωτηρία είναι το ίδιο μήνυμα που μας οδηγεί στην αληθινή άγια ζωή.

Με την χάρη δια της πίστης σωθήκαμε και με την χάρη δια της πίστης θα πρέπει να περπατάμε/να ζούμε.

Στο μέτρο που είμαστε θεμελιωμένοι στην αγάπη, το έλεος και την καλοσύνη του Θεού, στο μέτρο αυτό ζούμε σε αληθινή αγιότητα. Η άγια ζωή είναι προϊόν της πίστης στο ευαγγέλιο … στον Ιησού και τη θυσία Του πάνω στον σταυρό. Η πίστη έρχεται μόνο με την ακοή του ευαγγελίου, τα καλά νέα της αγάπης, του ελέους και της χάρης του Θεού.

Το κήρυγμα και η διδασκαλία σχετικά με την αγιότητά Του, την δικαιοσύνη Του και την κρίση Του είναι εντάξει εφ ‘όσον ο στόχος μας είναι να οδηγήσει τους ακροατές στον Χριστό, ο οποίος είναι το ευαγγέλιο μέσω του οποίου σωθήκαμε, στο οποίο στεκόμαστε και με τον οποίο λατρεύουμε / υπηρετούμε τον Θεό στο πνεύμα.

Οι άνθρωποι που είναι θεμελιωμένη στη χάρη, την αγάπη και το έλεος του Θεού είναι οι άνθρωποι με απόλυτο σεβασμό στην αγιότητα, τη δικαιοσύνη και την κρίση Του επειδή ήρθαν σε μια συνειδητοποίηση ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγιότητας/δικαιοσύνης/κρίσης Του, εφ’εαυτών.

Έτσι, αυτοί οι άνθρωποι στρέφονται προς τη χάρη του Θεού … στον Ιησού Χριστό, ο οποίος πληρεί αυτές τις απαιτήσεις γι’αύτους και διαμέσου αυτών.

Το μήνυμα του Θεού ειναι ο Ιησούς Χριστος και για αμαρτωλούς και για πιστούς

Οταν είμασταν αμαρτωλοί, ο Θεός για να μας σώσει από τις αμαρτίες μας, έστειλε τον Υιό του,τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ο Θεός ενώ είμασταν αμαρτώλοι, με τέτοιο τρόπο μας αγάπησε που έδωσε Τον Υιό Του σε μας και για μας. Το πιστεύμε και το διακυρήττουμε οτι Αύτος, ο Ιησούς και αύτο που έκανε πάνω στον σταυρό είναι το ευαγγέλιο που όποιος δεχτεί σώζετε απο τις αμαρτιές του. Το ευαγγέλιο που είναι  δύναμη Θεού προς σωτηρία σ’ολους που πιστεύουν…δεν έχουμε καμία αμφιβολία οτι είναι το μόνο μήνυμα που ο Θεός έχει για τους αμαρτωλούς…ένα μήνυμα για την μεγάλη αγάπη,το ελέος και την άφθονη χάρη του Θεού, που φανερώθηκε δια του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς είναι το κήρυγμα μας στούς αμαρτωλούς … γνωρίζουμε οτι είναι ο μόνος Σωτήρας ,οτι δεν μπορούν να σώθουν απο τα έργα τους,όσο καλά,πολλά , ειλικρινής και εάν είναι…ο Ιησούς είναι η οδός,ο δρόμος,ο τρόπος (σημαίνει δεν υπάρχει άλλος) η λύση, η απάντηση του Θεού για την σωτηρία όλων των αμαρτωλών(ολων των ανθρώπων αφού όλοι είναι αμαρτωλοί). Όσο και άσχημα και αν αμάρτησαν κάποιοι απο αύτους … δεν μπορεί να αλλάξει το μήνυμα μας προς αυτούς … είμαστε σταθέροι στο ευαγγέλιο της χάρης του Θεού γνωρίζοντας οτι όσο αμαρτωλός κι’ αν είναι κάποιος, οι αμαρτίες του δεν μπορούν να σταματήσουν την χάρη του Θεού από να τον σώσει. Επιμένουμε ότι το μόνο που χρειάζεται απο μέρους του είναι να δεχτεί και να πιστεψεί στο έλεος(δεν θα λάβει ότι αξίζει)του Θεού,στην χάρη(θα λάβει όλα χωρίς να τα αξίζει) και στην αγάπη(χωρίς όρους) του Θεού, δηλαδή στο Ιησού Χριστό.

Ποσό ανόητοι όμως που γινόμαστε όταν θέλουμε να δούμε τους εαύτους μας η αλλους χριστιανούς να αυξάνονται,να καρποφόρουν σε αγιασμό. Αφού για καποιό περίεργο λόγο, για να είμαι πιό Βιβλικός, για κάποιο ανόητο λόγο νομίζουμε ότι ο Θεός άλλαξε το μήνυμά Του προς εμάς τα παιδιά Του! Πλέον για μας το μήνυμα του ευαγγέλιου είναι για νήπια, η χάρης, η αγαπη του Θεού που μας έσωσε δηλαδή ο Ιησούς Χριστός είναι επιφανειακό μήνυμα και πολλές φορές επικύνδινο! Για να τελειοποιηθούμε ο Θεός έχει καποιό άλλο μήνυμα από το ευαγγέλιο της χάρης και της αγάπης Του, πιό βαθύ,που δεν είναι πολύ ευχάριστο και που καλά κάνουμε να δεχτούμε και να μη το παρακάνουμε με την χάρη και την αγάπη του Θεού.   Σαν κι’ ο Θεός έχει τον Ιησού Χριστό(το ευαγγέλιο,τα καλά νέα)μόνο για τους άπιστους αμαρτωλούς αλλά για μας τους πιστούς που μας θέλει να καρποφορήσουμε σ’ αγιασμό το μήνυμα του είναι “κακαγγέλιο”. Στους μεν αμαρτωλούς τόσο καλά νέα που είναι δυσκολο να τα πιστεύψουν, σε μας δε τόσο κακά νέα που είναι δύσκολο να τα δεχτούμε …  Στην σωτηρία η χάρης(ο Ιησούς Χριστός) είναι μοναδική ικανή και αρκετή για τι σωτηρία μας, αλλά για να καρποφορήσουμε σε αγιασμό, τα πράγματα αλλαζούνε, έτσι και το κύρηγμά μας. Κηρύτουμε αλήθειες( τις περισσότερες φορές) αλλά όχι την Αλήθεια που ελευθερώνει. Κυρηγμά μας για αγιάσμο είναι “στάματα αύτο” και “κάνε αυτό”,η “κάνε περισσότερα για το Θεό” κλπ και ο Ιησούς(ο αγιασμός μας)εαν τον αναφέρουμε είναι για να βάλούμε τους εαύτους μας και τους ακούοντας μας σε υποχρέωση μιας και Του χρωστούμε τόσα πολλά!

Προς όλους τους ανθρώπους,αμαρτωλούς η πιστούς και  σε όποια κατάσταση και εαν είναι χαμηλά ή ψηλά πνευματικά  το μήνυμα του Πατέρα δεν άλλαξε,ούτε πρόκειται να αλλάξει επειδή Αύτος δεν αλλάζει. Είναι και θα παραμείνει ο Ιησούς Χριστός το αιώνιο μήνυμα του Θεού προς εμάς,. Η χάρης του Θεού  μας έσωσε και είναι αύτη που μόνο μας κάνει καρποφόρους πιστούς.

Διοτί σε κάθε κατάσταση, πρόβλημα η έλλειψη, πάντοτε ο Ιησούς Χριστός είναι η απάντηση, είναι η μόνη οδός,ο μόνος τρόπος  με τον οποιό μπορούμε να συσχετιστούμε με τον Θεόν.

Με την χάρη δια της πίστεως σωθήκαμε και δεν ήταν απο εμάς, έτσι με την χάρη δια της πίστεως καρποφορούμε και δεν είναι απο έμας.