Κηρύξατε τον Ιησού Χριστό

Πιστεύω ότι υπάρχει μόνο ένα μήνυμα που μπορεί να οδηγήσει σε πραγματική άγια ζωή και αγιασμό και αυτό είναι ο Ιησούς Χριστός.

Θα έλεγα ποιμένες κηρύξατε τον Ιησού Χριστό…το ευαγγέλιο της χάριτος…το σταυρό.

Το μήνυμα που μας οδήγησε στην σωτηρία είναι το ίδιο μήνυμα που μας οδηγεί στην αληθινή άγια ζωή.

Με την χάρη δια της πίστης σωθήκαμε και με την χάρη δια της πίστης θα πρέπει να περπατάμε/να ζούμε.

Στο μέτρο που είμαστε θεμελιωμένοι στην αγάπη, το έλεος και την καλοσύνη του Θεού, στο μέτρο αυτό ζούμε σε αληθινή αγιότητα. Η άγια ζωή είναι προϊόν της πίστης στο ευαγγέλιο … στον Ιησού και τη θυσία Του πάνω στον σταυρό. Η πίστη έρχεται μόνο με την ακοή του ευαγγελίου, τα καλά νέα της αγάπης, του ελέους και της χάρης του Θεού.

Το κήρυγμα και η διδασκαλία σχετικά με την αγιότητά Του, την δικαιοσύνη Του και την κρίση Του είναι εντάξει εφ ‘όσον ο στόχος μας είναι να οδηγήσει τους ακροατές στον Χριστό, ο οποίος είναι το ευαγγέλιο μέσω του οποίου σωθήκαμε, στο οποίο στεκόμαστε και με τον οποίο λατρεύουμε / υπηρετούμε τον Θεό στο πνεύμα.

Οι άνθρωποι που είναι θεμελιωμένη στη χάρη, την αγάπη και το έλεος του Θεού είναι οι άνθρωποι με απόλυτο σεβασμό στην αγιότητα, τη δικαιοσύνη και την κρίση Του επειδή ήρθαν σε μια συνειδητοποίηση ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγιότητας/δικαιοσύνης/κρίσης Του, εφ’εαυτών.

Έτσι, αυτοί οι άνθρωποι στρέφονται προς τη χάρη του Θεού … στον Ιησού Χριστό, ο οποίος πληρεί αυτές τις απαιτήσεις γι’αύτους και διαμέσου αυτών.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s