Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

Η Αγία Γραφή είναι η επεξήγηση του Ευαγγελίου, για το πως και το πόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Το ευαγγέλιο είναι ξεκάθαρα αποτυπωμένο από τα χείλη του ίδιου του Κυρίου Ιησού Χριστού. Επειδή με τε…

Source: Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗΣ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s